Thông tin bất thường
Thông báo thay đổi tên miền Website và địa chỉ Email của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
Công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Báo cáo giải trình nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế Quý 4/2016 lỗ 24,5 tỷ đồng so với Quý 4/2015 lãi 38,8 tỷ đồng
UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 4/2016 của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
Xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính Quý 4/2016
Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh của Trung tâm tư vấn xây dựng điện
Nghị quyết của HĐQT về việc tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty
Ảnh hưởng của mưa lớn đến Tổng kho vật tư thiết bị của Công ty
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố thông tin về việc EVNCPC điều chỉnh giá bán điện năm 2016 cho Công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt
Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
Điều chỉnh một số chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9
Đính chính thông tin trên thuyết minh số 6 phần thuyết minh BCTC riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016
Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán và chênh lệch lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 10% so với báo cáo cùng kỳ trong BCTC 6 tháng đầu năm 2016
Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Thông báo việc Công ty cổ phần thủy điện Sông Chò không còn là công ty con của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc hợp tác với nhà đầu tư mới của Công ty CP Thủy điện Sông Chò
Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|