Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện qua tin nhắn SMS
25/04/2016 16:16

Với dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện qua tin nhắn SMS, sau khi đăng ký, hàng tháng khách hàng sẽ được nhận tin miễn phí về các dịch vụ:

          - Tin nhắn thông báo về số lượng điện năng tiêu thụ ( kWh) và số tiền cần thanh toán trong tháng của khách hàng (TD).

          - Tin nhắn thông báo nợ tiền điện của khách hàng (NO).

          - Tin nhắn thông báo mất điện (MD).

          - Tin nhắn thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện (MK).

   Video clip
  Hình ảnh
   
  Lượt truy cập